Przystań

Miłosierdzia

07 listopada 2021

Dobry Boże, zawierzamy Tobie cały dzisiejszy dzień i wszystko co nas dziś spotka. Sukcesy pragniemy z radością przyjąć, a porażki i trudności cierpliwie znieść, wszystko dla Twojej chwały. Pomóż nam, dobry Ojcze, w dniu dzisiejszym jak najwięcej dobra uczynić i do Ciebie się jeszcze bardziej zbliżyć. 

Na cały dzień dzisiejszy niech nam błogosławi Bóg wszechmogący: Ojciec, Syn i Duch Święty.

 

 

© Copyright 2021 - Przystań Miłosierdzia