Przystań

Miłosierdzia

11 grudnia 2022

Doświadczyć radości…

Doświadczyć radości…
 

Trzecia niedziela Adwentu nazywana jest niedzielą „Gaudete” czyli niedzielą radości. Nazwa tej niedzieli pochodzi od słów antyfony na wejście: „Gaudete in Domino” czyli „Radujcie się zawsze w Panu”, a czytania przepełnione są radością z zapowiadanego przyjścia Chrystusa i odkupienia, jakie przynosi.

 

W Adhortacji Apostolskiej "Gaudete in Domino" (o radości chrześcijańskiej) papież Paweł VI w 1975 roku napisał: "Należy rozwijać w sobie umiejętność radowania się, cieszenia się, korzystania z wielorakich radości ludzkich, jakich Bóg Stwórca użycza nam na tę doczesną pielgrzymkę". "Im bardziej będziemy mieli radość w sobie, tym bardziej też będziemy mogli odkrywać prawdę o tym, że Chrystus wciąż przychodzi do nas, tym bardziej będzie w nas świadomość, że On puka do naszych serc". Św. Papież Jan XXIII nazywany - papieżem uśmiechu - powiedział, że do nieba nie wpuszczają ponuraków tylko ludzi, którzy umieją się cieszyć. Nie zamykaj się zatem w smutku, w samotności, bo Jezus jest z nami.

 

W liturgii adwentowej obowiązuje fioletowy kolor szat liturgicznych. Jako barwa powstała ze zmieszania błękitu i czerwieni, które odpowiednio wyrażają to, co duchowe i to, co cielesne, fiolet oznacza walkę między duchem a ciałem. Zarazem połączenie błękitu i czerwieni symbolizuje dokonane przez Wcielenie Chrystusa zjednoczenie tego co boskie i tego co ludzkie. Wyjątkiem jest III niedziela Adwentu – tzw. Niedziela „Gaudete”, kiedy obowiązuje różowy kolor szat liturgicznych, wyrażający przewagę światła, a tym samym bliskość Bożego Narodzenia. Jest to jeden z dwóch dni w roku, kiedy kapłan może sprawować liturgię w ornacie koloru różowego. Tradycja świętowania Niedzieli „Gaudete” wyrosła w czasach, gdy Adwent miał typowo postny charakter. Wtedy akcentowano w ten sposób przerwę w poście, był to jedyny radosny akcent Adwentu. Teraz, gdy Adwent obchodzony jest jako czas radosnego oczekiwania stanowi ona bardziej kulminacyjny punkt tego okresu, trafnie wyrażając jego prawdziwą tożsamość.

© Copyright 2021 - Przystań Miłosierdzia