Przystań

Miłosierdzia

Drugie spotkanie synodalne

24 stycznia 2022

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych na drugie parafialne spotkanie synodalne, które odbędzie się w piątek 28 stycznia o godzinie 19:00 w salce duszpasterskiej. 

 

 

Przygotowanie do drugiego spotkania

 

Temat spotkania synodalnego: SŁUCHANIE

Słuchanie jest pierwszym krokiem do spotkania. Wymaga otwartego umysłu i serca, bez uprzedzeń. Bóg może przemawiać do mnie również przez drugiego człowieka.

 

Plan spotkania synodalnego

Termin: 28 stycznia piątek godzina 19:00, salka parafialna

 1. Modlitwa synodalna “Stajemy przed Tobą, Duchu Święty”
 2. Wybór osoby mierzącej czas
 3. Wyznaczenie sekretarza spotkania
 4. Przypomnienie przebiegu spotkania i zasad dzielenia się w grupie:
  • Wypowiadamy się za siebie (nie za innych)
  • Zawsze mówi tylko jedna osoba, zabieramy głos kolejno
  • Nie dyskutujemy. Pozwalamy każdemu zachować własne zdanie, nie przekonujemy, że ktoś nie ma racji
  • Nie interpretujemy zachowań i wypowiedzi innych, nie stawiamy diagnoz, przekazujemy raczej nasze osobiste doświadczenia
  • Próbujemy powiedzieć to, co rzeczywiście chcemy powiedzieć, a nie to, czego - jak sądzimy - oczekują inni albo czujemy, że “powinniśmy powiedzieć”
  • Wypowiadając się w miarę możliwości przytaczamy przykłady z własnego życia i osobistych doświadczeń.
  • Pomagamy sobie nawzajem w zachowywaniu tych reguł komunikacji w grupie

 

     

PYTANIA DO DZIELENIA, DO WYBORU:

Czy uważasz, że w Kościele słucha się głosu świeckich? Jak słucha się księży? W jaki sposób słucha się kobiet? W jaki sposób słucha się młodych ludzi? Jakie miejsce ma głos mniejszości, wykluczonych i  odrzuconych? Jak są słuchani ubodzy? Co ułatwia lub utrudnia moje słuchanie? Jakie są ograniczenia w mojej zdolności słuchania, zwłaszcza tych, którzy mają inne poglądy niż nasze własne? Co możemy zrobić, aby bardziej siebie wzajemnie słuchać w  Kościele? Co możemy zrobić, aby słuchać osób, które są z dala od Kościoła, są uprzedzone do Kościoła lub są wrogo do niego        nastawione?

 1. Czas w ciszy ok 5 minut
 2. Pierwsza runda dzielenia się
  • każdy ma 3 minuty na wypowiedź (mierzący czas 30 sekund przed końcem mówi uprzejmie słowo 30 a po trzech minutach - “Czas”)
 3. Czas w ciszy (3 minuty)
 4. Druga runda dzielenia się
  • każdy ma 2 minuty na wypowiedź
  • staramy się nie tyle dopowiadać to, czego nie zdążyliśmy wcześniej, ale raczej odnosimy się do tego, co usłyszeliśmy od innych,  bez odniesień personalnych.
 5. Czas w ciszy (3 minuty)
 6. Trzecia runda dzielenia się
  • niezobowiązująco
  • 1 minuta na wypowiedź
  • dopowiedzenie, co nas szczególnie poruszyło w trakcie tego spotkania (obrazy, intuicje, metafory, jakie się w nas zrodziły; nie powtarzamy tego, co już mówiliśmy)
 7. Krótkie podsumowanie prowadzącego.

Czas trwania spotkania około 1,5 h przy 15 osobach. Jeśli będzie więcej osób, podzielimy na dwie grupy.

11 maja 2024
Za trzy tygodnie planuje urlop w Polsce, a także prace animacji misyjnej w niedziele w
10 maja 2024
Nasza Archidiecezja gdańska poprzez peregrynację relikwii Świętego Wojciecha w poszczególnych parafiach, przeżywa czas przygotowana do
09 maja 2024
Zapraszamy na nabożeństwo o uzdrowienie i uwolnienie na duszy i na ciele, które odbędzie się

© Copyright 2021 - Przystań Miłosierdzia