Przystań

Miłosierdzia

16 września 2020

Dziś gdy wspominamy męczenników św. Korneliusz i Cypriana, Pan Jezus, uczy nas, że duch przekory jest przeszkodą do przyjęcia Królestwa Bożego.

Błogosławię Wam, abyście należeli do „dzieci mądrości, które poznały jej słuszność” i abyście tą mądrością żyli na co dzień.

 

 

© Copyright 2021 - Przystań Miłosierdzia