Dziś gdy wspominamy męczenników św. Korneliusz i Cypriana, Pan Jezus, uczy nas, że duch przekory jest przeszkodą do przyjęcia Królestwa Bożego.

Błogosławię Wam, abyście należeli do „dzieci mądrości, które poznały jej słuszność” i abyście tą mądrością żyli na co dzień.

16 września 2020

Przystań

Miłosierdzia

© Copyright 2020 - Przystań Miłosierdzia