Dziś Pan Jezus mówi kto jest Jego prawdziwymi krewnymi, to ci, „którzy słuchają słowa Bożego i wypełniają je”.

Życzę Wam i błogosławię na to, abyście również do tego szczęśliwego grona należeli.

22 września 2020

Przystań

Miłosierdzia

© Copyright 2020 - Przystań Miłosierdzia