Dziś płynie do nas Chrystusowa zachęta: „Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie.”
Błogosławię, by w Twoim życiu nigdy nie zabrakło czuwania i modlitwy.

28 listopada 2020

Przystań

Miłosierdzia

© Copyright 2021 - Przystań Miłosierdzia