© Copyright 2021 - Przystań Miłosierdzia 

 

 

Dziś słyszymy Chrystusowy nakaz misyjny: «Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu!».

Błogo➕sławię Cię na dzisiejsze wypełnianie tego nakazu.

10 kwietnia 2021

Przystań

Miłosierdzia