Przystań

Miłosierdzia

10 kwietnia 2021

Dziś słyszymy Chrystusowy nakaz misyjny: «Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu!».

Błogo➕sławię Cię na dzisiejsze wypełnianie tego nakazu.

 

 

© Copyright 2021 - Przystań Miłosierdzia