Przystań

Miłosierdzia

23 sierpnia 2020

Dziś słyszymy jedno z najpiękniejszych wyznań ewangelicznych wiary, Apostoł Piotr mówi: «Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego». Błogosławię Twoje serce, by i ono żyło tym wyznaniem.

 

 

© Copyright 2021 - Przystań Miłosierdzia