Dziś spotykamy Chrystusa kroczącego po wodzie. To wydarzenie zawsze budziło wiele wątpliwości, ale wiara w nie przynosiła przeobfite owoce.

Błogo➕sławię Ci na dzisiejsze wzrastanie w wierze.

09 stycznia 2021

Przystań

Miłosierdzia

© Copyright 2021 - Przystań Miłosierdzia