© Copyright 2021 - Przystań Miłosierdzia 

 

 

Dziś Święto Chrztu Polski, które przypomina nam chrześcijańskie korzenie naszej Ojczyzny. Przypomina nam ono także o naszych osobistych Chrystusowych korzeniach.

Błogo➕sławię Cię na obfite korzystanie z łask sakramentu Chrztu świętego.

14 kwietnia 2021

Przystań

Miłosierdzia