© Copyright 2021 - Przystań Miłosierdzia 

 

 

Dziś Uroczystość Zesłania Ducha Świętego.

Błogo➕sławię Cię, aby Twoje serce zawsze było otwarte na uświęcającą Obecność Parakleta. 

Bożej niedzieli.

23 maja 2021

Przystań

Miłosierdzia