Dziś w naszej diecezji rocznica poświęcenia kościoła archidiecezjalnego w Gdańsku Oliwie. Przypomina nam ona, że ciało każdego z nas jest świątynią Boga.

Błogosławię na wszystkie słowa, czyny i modlitwy, które uświęcają Twoje ciało.

14 sierpnia 2020

Przystań

Miłosierdzia

© Copyright 2020 - Przystań Miłosierdzia