Dziś w niektórych wspólnotach wspomina się błog. Jana Beyzyma, który kierował się piękną maksymą: „Obym tylko drugich zbawiając, sam się nie potępił.”

Błogosławię, by ta mądrość przyświecała i Tobie.

12 października 2020

Przystań

Miłosierdzia

© Copyright 2020 - Przystań Miłosierdzia