Przystań

Miłosierdzia

08 lutego 2021

Dziś we wspomnieniu dowolnym czcimy św. Józefinę Bakhitę. Była niewolnicą. Zabrano jej wszystko. Cały dziecięcy świat. Zapomniała nawet swojego imienia, bo przeżycia związane z niewolą były silniejsze niż pamięć o sobie. "Bakhitą", tzn. "Szczęśliwą", nazwali ją łowcy niewolników.

„Gdybym spotkała tych handlarzy niewolnikami, którzy mnie porwali, a także tych, którzy mnie torturowali, uklękłabym przed nimi i ucałowałabym im ręce, ponieważ gdyby się to wszystko nie wydarzyło, nie byłabym teraz ani chrześcijanką, ani zakonnicą...” – pisała po latach św. Józefina Bakhita.

Błogo➕sławię Cię na podobną wdzięczność za dar chrześcijańskiej wiary.

Bożego tygodnia.

 

 

© Copyright 2021 - Przystań Miłosierdzia