Przystań

Miłosierdzia

14 października 2020

Dziś we wspomnieniu dowolnym czcimy św. Małgorzatę Marię Alacoque. Ona to o naszej relacji do Pana Boga powiedziała: „Odpowiadajcie Mu zatem miłością na miłość i nigdy nie zapominajcie o Tym, którego miłość do was pchnęła aż do śmierci”

Błogosławię Cię na to, by nigdy w Twoim życiu nie zabrakło tej odpowiedzi miłości.

 

 

© Copyright 2021 - Przystań Miłosierdzia