© Copyright 2021 - Przystań Miłosierdzia 

 

 

Dziś wspominamy męczeństwo św. Jana Chrzciciela.
Błogosławię każdą chwilę Twojego życia, która jest naśladowaniem konsekwencji Proroka znad Jordanu.

29 sierpnia 2020

Przystań

Miłosierdzia