Przystań

Miłosierdzia

29 sierpnia 2020

Dziś wspominamy męczeństwo św. Jana Chrzciciela.
Błogosławię każdą chwilę Twojego życia, która jest naśladowaniem konsekwencji Proroka znad Jordanu.

 

 

© Copyright 2021 - Przystań Miłosierdzia