© Copyright 2021 - Przystań Miłosierdzia 

 

 

Dziś wspominamy Najświętszą Maryję Pannę Królową. Błogosławię każdą Twoją postawę życiową, która pokazuje, że jesteś godnym i godną nazywać się Jej sługą.

22 sierpnia 2020

Przystań

Miłosierdzia