Dziś wspominamy pierwszych męczenników polskich: świętych Benedykta, Jana, Mateusza, Izaaka i Krystyna.

Błogosławię Ci, aby w Tobie zawsze była wdzięczność za dar wiary.

13 listopada 2020

Przystań

Miłosierdzia

© Copyright 2020 - Przystań Miłosierdzia