Przystań

Miłosierdzia

20 października 2020

Dziś wspominany św. Jana z Kęt, którego papież Klemens XIII w bulli kanonizacyjnej tak scharakteryzował: „W jego słowach i postępowaniu nie było fałszu ani obłudy: co myślał, to i mówił. A gdy spostrzegł, że jego słowa, choć słuszne, wzbudzały niekiedy niezadowolenie, wtedy przed przystąpieniem do ołtarza usilnie prosił o wybaczenie, choć winy nie było po jego stronie”. Błogo➕sławię Cię na nieustanne czerpanie z mądrości i pokory św. Jana.

 

 

© Copyright 2021 - Przystań Miłosierdzia