Dziś z ust Pana Jezusa padają doskonale nam znane słowa: „Oddajcie więc cezarowi to, co należy do cezara, a Bogu to, co należy do Boga.”

Błogosławię na właściwe i zgodne z wolą Bożą życiowe wybory.

18 października 2020

Przystań

Miłosierdzia

© Copyright 2020 - Przystań Miłosierdzia