Dziś znowu Kościół odczytuje Ewangelię jak to Chrystus został nieprzyjęty w rodzinnym Nazarecie.
Błogosławię, by zawsze przyjmowało Go Twoje serce.

31 sierpnia 2020

Przystań

Miłosierdzia

© Copyright 2020 - Przystań Miłosierdzia