Przystań

Miłosierdzia

01 grudnia 2020

Dzisiejsza Ewangelia jest wielką szkołą pokory i prostoty. Tylko ludzie pokorni sercem mogą bowiem zrozumieć to wszystko, co Jezus nam objawia. Tylko ludzie pokorni sercem znajdują pokój, ale także potrafią stanąć w prawdzie o własnym życiu.

Tomasz a Kempis napisał: „Bądź pokorny i pełen pokoju, a Jezus będzie z tobą. Bądź pobożny i cichy, a zostanie z tobą”

Błogo➕sławię Cię na postawę autentycznej pokory.

 

 

© Copyright 2021 - Przystań Miłosierdzia