© Copyright 2021 - Przystań Miłosierdzia 

 

 

Dzisiejsza Ewangelia kończy się smutną refleksją: „Czy jednak Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie?”

Błogosławię, by w Tobie ją znalazł.

14 listopada 2020

Przystań

Miłosierdzia