Przystań

Miłosierdzia

14 listopada 2020

Dzisiejsza Ewangelia kończy się smutną refleksją: „Czy jednak Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie?”

Błogosławię, by w Tobie ją znalazł.

 

 

© Copyright 2021 - Przystań Miłosierdzia