Dzisiejsza Ewangelia prowadzi nas do wielkiego i wspaniałego tematu modlitwy Pana Jezusa. Każde powołanie jest także owocem modlitwy Jezusowej. Każdy powołany czy to do małżeństwa, czy życia w samotności jest w sercu Jezusa.

Błogosławię Cię, aby każdy dzień był Twoim dojrzewaniem w powołaniu.

28 października 2020

Przystań

Miłosierdzia

© Copyright 2020 - Przystań Miłosierdzia