Przystań

Miłosierdzia

20 lutego 2021

Dzisiejsza Ewangelia przynosi słowa Pana: «Nie potrzebują lekarza zdrowi, ale ci, którzy się źle mają. Nie przyszedłem powołać do nawrócenia się sprawiedliwych, lecz grzeszników».

Błogo➕sławię Cię na głęboką świadomość własnej słabości, która może doprowadzić Cię do spotkania z miłosiernym Jezusem.

 

 

© Copyright 2021 - Przystań Miłosierdzia