Przystań

Miłosierdzia

13 grudnia 2021

Dzisiejsza Ewangelia przypomina nam, że Bóg się nie narzuca. Nie zmusza nas do niczego. Cierpliwie czeka aż sami, dobrowolnie będziemy gotowi oddać Mu miłość, którą nas obdarzył. Kiedy dajemy Mu swój czas i uwagę na przykład w codziennej modlitwie, stajemy się otwarci na Jego obecność w naszym życiu. 

Niech Bóg napełni nas pokojem, abyśmy stali się zdolni do dzielenia nim z tymi, którzy nas otaczają. 

Bożego tygodnia.

 

 

© Copyright 2021 - Przystań Miłosierdzia