Przystań

Miłosierdzia

26 marca 2021

Dzisiejsza Ewangelia rozpoczyna się od słów: „Żydzi porwali za kamienie, aby Jezusa ukamienować”. I my kamienujemy Boga, gdy popełniamy grzech.

Błogo➕sławię Wam, abyście zawsze unikali nie tylko grzechu, ale i sytuacji, które do grzechu prowadzą.

 

 

© Copyright 2021 - Przystań Miłosierdzia