Przystań

Miłosierdzia

30 października 2021

Dzisiejsza Ewangelia stawia nam pytanie: kogo w swoim życiu stawiam na pierwszym miejscu?  Co jest dla mnie najważniejsze? Co daje mi poczucie wartości? Czy potrafię być "ostatnim" i jednocześnie szczęśliwym? 

Błogosławię Wam, abyście w miłości Jezusa odnaleźli radość życia. 

 

 

© Copyright 2021 - Przystań Miłosierdzia