Przystań

Miłosierdzia

21 sierpnia 2021

Dzisiejsza Ewangelia to lekcja skromności i pokory. Jezus Chrystus po raz kolejny przestrzega nas przed byciem hipokrytami. Obnoszeniem się i wywyższaniem, a w środku pozostawaniem pustym, pozbawionym moralnego kręgosłupa. 

Błogosławię Wam, aby serca wasze były ciche i pokorne na wzór Serca Najlepszego z Mistrzów.

 

 

© Copyright 2021 - Przystań Miłosierdzia