Przystań

Miłosierdzia

31 lipca 2021

Dzisiejsza Ewangelia uczy nas, że świat rządzi się swoimi prawami, które ludzie dostosowują do swoich potrzeb. W przeciwieństwie do praw Bożych, które są niezmienne i nie podlegają kompromisom. 

Błogosławię Wam, abyście zawsze potrafili w Słowie Bożym odnaleźć właściwą drogę. 

 

 

© Copyright 2021 - Przystań Miłosierdzia