© Copyright 2021 - Przystań Miłosierdzia 

 

 

Dzisiejsza Ewangelia uświadamia nam, że czym bardziej będziemy żyli w zgodzie z Słowem Bożym, tym częściej będzie się zdarzało, że nie będzie się to podobać.

Błogosławię Ci, aby twoja wiara nie opierała się na pokazywaniu pobożności, znajomości zasad religijnych, ale na pokornym zaufaniu Jezusowi.


17 lipca 2021

Przystań

Miłosierdzia