Przystań

Miłosierdzia

06 czerwca 2021

Dzisiejszą Ewangelię kończą słowa: „I spoglądając na siedzących dokoła Niego, rzekł: «Oto moja matka i moi bracia. Bo kto pełni wolę Bożą, ten jest Mi bratem, siostrą i matką»”.

Błogo➕sławię Wam, byście należeli do tego „rodzinnego” grona Pana Jezusa.

Bożej niedzieli.

 

 

© Copyright 2021 - Przystań Miłosierdzia