Przystań

Miłosierdzia

26 grudnia 2020

Dzisiejszy dzień pokazuje nam szczególnego świadka, św. Szczepana. Męczeństwo św. Szczepana to katecheza dla naszego pokolenia. To katecheza wierności Jezusowi Chrystusowi i Ewangelii.
Błogo➕sławię Ci na podobną wierność w całym Twoim życiu.

 

 

© Copyright 2021 - Przystań Miłosierdzia