© Copyright 2021 - Przystań Miłosierdzia 

 

 

Ewangelia dzisiejsza kończy się bardzo mocnymi słowami: „Kto nie jest ze Mną, jest przeciwko Mnie; a kto nie zbiera ze Mną, ten rozprasza.”

Błogo➕sławię Cię, aby te słowa nigdy nie dotyczyły Twojego życia.

11 marca 2021

Przystań

Miłosierdzia