Przystań

Miłosierdzia

20 kwietnia 2021

Ewangelia dzisiejsza kończy się słowami: „Odpowiedział im Jezus: «Ja jestem chlebem życia. Kto do Mnie przychodzi, nie będzie łaknął; a kto we Mnie wierzy, nigdy pragnąć nie będzie»”.

Błogo➕sławię Cię, na jak najczęstsze kamienie się Chlebem Życia.

 

 

© Copyright 2021 - Przystań Miłosierdzia