© Copyright 2021 - Przystań Miłosierdzia 

 

 

Ewangelia dzisiejsza pokazuje nam, że pustynia staje się miejscem słuchania, pokuty i przygotowania na spotkanie z Panem Jezusem.

Błogo➕sławię Wam, byście wyznaczyli sobie miejsce i czas, który w okresie Adwentu będzie Waszą pustynią.


06 grudnia 2020

Przystań

Miłosierdzia