Przystań

Miłosierdzia

06 grudnia 2020

Ewangelia dzisiejsza pokazuje nam, że pustynia staje się miejscem słuchania, pokuty i przygotowania na spotkanie z Panem Jezusem.

Błogo➕sławię Wam, byście wyznaczyli sobie miejsce i czas, który w okresie Adwentu będzie Waszą pustynią.


 

 

© Copyright 2021 - Przystań Miłosierdzia