Przystań

Miłosierdzia

20 marca 2021

Ewangelia dzisiejsza ukazuje, że osoba Jezusa Chrystusa, jeśli nie podchodzi się do Niego z wiarą, zawsze budziła spory.

Błogo➕sławię Cię na wierne trwanie przy Zbawicielu.

 

 

© Copyright 2021 - Przystań Miłosierdzia