Przystań

Miłosierdzia

30 października 2020

Gdy patrzymy na faryzeuszy z dzisiejszej Ewangelii, to dostrzegamy, że w ich zachowaniu panuje klimat nieszczerości i pozorów: pozorna gościnność, za którą kryją się podejrzliwość i nieufność.

Błogosławię Cię, aby w Twoich spotkaniach z Panem Jezusem zawsze obecna była szczerość i autentyczność i aby Pan pomógł Ci zdjąć wszelkie maski pozorów, pod którymi ukrywam prawdziwą twarz.


 

 

© Copyright 2021 - Przystań Miłosierdzia