© Copyright 2021 - Przystań Miłosierdzia 

 

 

Gdy patrzymy na krzyż, zdajemy sobie sprawę jak bardzo Jezus Chrystus nas umiłował. Kiedy zaś oczy nasze skierujemy na Eucharystię uświadamiamy sobie jak bardzo nas kocha i że jest z nami również i teraz. 

Błogosławię Wam, abyście w Eucharystii potrafili zaspokoić głód Waszej miłości. 

01 sierpnia 2021

Przystań

Miłosierdzia