© Copyright 2021 - Przystań Miłosierdzia 

Przystań

Miłosierdzia

Domyślna treść artykułu.


W każdym nowo utworzonym artykule pokaże się wpisany tutaj tekst. Wpisz więc tutaj domyślną treść nowego artykułu lub instrukcję dodawania nowego artykułu dla swojego klienta.

Godzina minęła — to samo możemy powiedzieć o roku; ale czas czynienia dobrze nie minął.

31 grudnia 2020