© Copyright 2021 - Przystań Miłosierdzia 

 

 

Jan otrzymał od Boga nadzwyczajny charyzmat, dar prorokowania. Tak jak w nim, tak samo i w nas Bóg zaszczepił ten szczególny rodzaj łaski Ducha Świętego. Każdy posiada inny, ale wszystkie służą budowaniu Kościoła, dla dobra ludzi oraz potrzebą otaczającego nas świata.

Niechaj Wasze charyzmaty zawsze wskazują prostą drogę do Pana.
Bożej Niedzieli!

05 grudnia 2021

Przystań

Miłosierdzia