© Copyright 2021 - Przystań Miłosierdzia 

 

 

Jan pomimo, że był największym spośród wszystkich narodzonych z niewiast i tak nie mógł się nawet równać z najmniejszym w Królestwie Bożym. Tymi słowami Jezus po raz kolejny uświadamia nam jak wielka czeka nas nagroda, jeśli tylko zechcemy przejść drogę własnego życia po ścieżce, którą Bóg nam wskazuje. 

Błogosławię Wam, abyście swoim życiem sławili Pana, który nas wybawia.

16 grudnia 2021

Przystań

Miłosierdzia