© Copyright 2021 - Przystań Miłosierdzia 

 

 

Jezus Chrystus poucza nas dzisiaj, abyśmy nie byli ślepo wpatrzeni w wyuczone teorie, nie podważali fundamentów naszej wiary w imię nowych ideologii, rozwoju nauki, czy poprawności politycznej. 

Błogosławię Cię, abyś każdego dnia żył Słowem Bożym i potrafił oddanie podążać za Jezusem.

14 lipca 2021

Przystań

Miłosierdzia