Przystań

Miłosierdzia

14 lipca 2021

Jezus Chrystus poucza nas dzisiaj, abyśmy nie byli ślepo wpatrzeni w wyuczone teorie, nie podważali fundamentów naszej wiary w imię nowych ideologii, rozwoju nauki, czy poprawności politycznej. 

Błogosławię Cię, abyś każdego dnia żył Słowem Bożym i potrafił oddanie podążać za Jezusem.

 

 

© Copyright 2021 - Przystań Miłosierdzia