© Copyright 2021 - Przystań Miłosierdzia 

 

 

Jezus Chrystus w słowach dzisiejszej Ewangelii ujawnia nam prawdę zapowiedzianą przez proroków. Dowiadujemy się, że w Królestwie Niebieskim wszyscy jesteśmy równi, nie ważne kim byliśmy za życia na ziemi. Mówi nam także, że każdy z nas może poruszyć ludzkie serce i doprowadzić ludzi do Boga, bo jesteś zaczynem.

Błogosławię Wam, abyście dzięki Bożej miłości potrafili miłować każdego człowieka.

26 lipca 2021

Przystań

Miłosierdzia