© Copyright 2021 - Przystań Miłosierdzia 

 

 

Jezus mówi nam dziś o mocy wiary. Zaś św. Jan Paweł II zachęcał: „Musicie być mocni. Drodzy Bracia i Siostry! Musicie być mocni tą mocą, którą daje wiara! Musicie być mocni mocą wiary! Musicie być wierni! Dziś tej mocy bardziej Wam potrzeba niż w jakiejkolwiek epoce dziejów”.

Błogo➕sławię Cię na wiarę, która przenosi góry.

04 grudnia 2020

Przystań

Miłosierdzia