© Copyright 2021 - Przystań Miłosierdzia 

 

 

Jezus porównuje świadectwo życia i obowiązek głoszenia Ewangelii do stawiania światła na świeczniku. Pragnie, abyśmy naszym światłem oświetlali innych, wskazywali do Niego drogę. 

Błogosławię Wam, aby wasza wiara była światłem prowadzącym do Jezusa.

20 września 2021

Przystań

Miłosierdzia