Przystań

Miłosierdzia

20 września 2021

Jezus porównuje świadectwo życia i obowiązek głoszenia Ewangelii do stawiania światła na świeczniku. Pragnie, abyśmy naszym światłem oświetlali innych, wskazywali do Niego drogę. 

Błogosławię Wam, aby wasza wiara była światłem prowadzącym do Jezusa.

 

 

© Copyright 2021 - Przystań Miłosierdzia