Przystań

Miłosierdzia

01 marca 2021

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny. Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni; nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni; odpuszczajcie, a będzie wam odpuszczone».
Codziennie doświadczamy jakie to trudne, ale nie ustawajmy w wypełnieniu woli Pana.

Błogo➕sławię Cię, aby Pan Jezus do głębi przeniknął Cię swoją miłością i dał Ci serce miłosierne, przebaczające i hojne.

Bożego tygodnia.

 

 

© Copyright 2021 - Przystań Miłosierdzia