Przystań

Miłosierdzia

27 lutego 2021

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski».
To bardzo trudne zadanie, ale skoro zachęca nas do tego sam Syn Boże, nie jest niemożliwe.

Błogo➕sławię Cię na dzisiejsze zmaganie się o doskonałość na wzór Boga.

 

 

© Copyright 2021 - Przystań Miłosierdzia