© Copyright 2021 - Przystań Miłosierdzia 

 

 

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski».
To bardzo trudne zadanie, ale skoro zachęca nas do tego sam Syn Boże, nie jest niemożliwe.

Błogo➕sławię Cię na dzisiejsze zmaganie się o doskonałość na wzór Boga.

27 lutego 2021

Przystań

Miłosierdzia