© Copyright 2021 - Przystań Miłosierdzia 

 

 

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam».

Błogo➕sławię Cię na cierpliwe i wierne trwanie przy Panu.

25 lutego 2021

Przystań

Miłosierdzia