Jezus powiedział do swoich uczniów: „Nie ma drzewa dobrego, które by wydawało zły owoc, ani też drzewa złego, które by dobry owoc wydawało.” 

Błogosławię Wam, byście byli sadem wspaniale owocujących drzew.

12 września 2020

Przystań

Miłosierdzia

© Copyright 2020 - Przystań Miłosierdzia